Zakres prac: przygotowanie projektu, zasadzenie krzewów na rondzie oraz drzewek, krzewów i kwiatów na skwerze, zasianie trawy i rozsypanie kory wokół wybranej roślinności.